SID Payroll
Outsourcing kadr
Outsourcing płac
Usługi dodatkowe
Usługi księgowe
4 kroki do outsourcingu
O SID Payroll
Partnerzy
Klienci
outsourcing_kadr/
outsourcing_płac
#
#

Zewnętrzna administracja kadr i płac oraz lista płac - ich kluczowe wartości w SIDPAYROLL

    Outsourcing kadr i płac to wyłonienie procesów związanych z naliczaniem list płac i prowadzeniem akt osobowych pracowników na zewnątrz.


  • Przeniesienie odpowiedzialności wobec ZUS i US na SIDPAYROLL
  • Wsparcie podczas kontroli zewnętrznych
  • Poufność wynagrodzeń
  • Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych
  • Zwolnienie z monitorowania przepisów prawa pracy co w konsekwencji zmniejsza koszty szkoleń merytorycznych pracowników
  • Terminowość, pewność że wynagrodzenia będą naliczone prawidłowo i na czas
4 Kroki Do Outsourcingu Kadr i Płac
KROKI POMYŚL O:
1 Wybierz dostawcę Kieruj się doświadczeniem i jakością wykonywanych usług
2 Podpisz umowę o świadczeniu usług Sprawdź zapisy w umowie. Powinny być korzystne dla obydwu stron
3 Przekaż niezbędne dane kadrowo-płacowe do wdrożenia Ustal w jakim formacie możesz wygenerować dane kadrowo-płacowe z systemu na którym obecnie naliczane są wynagrodzenia w Twojej firmie
4 Rozpoczęcie usługi Naliczenie pierwszej listy pac jest równoznaczne z rozpoczęciem usługi


#
#/