SID Payroll
Outsourcing kadr
Outsourcing płac
Usługi dodatkowe
Usługi księgowe
4 kroki do outsourcingu
O SID Payroll
Partnerzy
Klienci
baner
outsourcing_kadr
outsourcing_kadr
outsourcing_kadr

Outsourcing kadr

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności: urlopy, zwolnienia lekarskie
 • Monitorowanie ważności: badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, oraz zestawień do GUS
 • Przygotowywanie raportów kadrowych
 • Współpraca i przejęcie odpowiedzialności wobec organów administracji państwowej

W ramach usług proponujemy również Klientom dostęp online
z wykorzystaniem następujących możliwości:

 • Zdalny dostęp do danych w postaci podglądu i raportowania
 • zdalny dostęp z możliwością wprowadzania danych kadrowych
 • Oferujemy również szkolenia w zakresie funkcjonalności systemu
tło
outsourcing_kadr